OBSERWACJE PTAKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
w rejonie do 30 km od Ełku.

 
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Brak danych Brak danych Aktualizacja 30 03 2018 Aktualizacja 30 04 2018 Aktualizacja 06 05 2018 Aktualizacja 10 06 2018
 
 1. Bekas kszyk
 2. Bielik
 3. Bogatka
 4. Cyranka
 5. Czajka
 6. Czapla biała
 7. Czapla siwa
 8. Czarnogłówka
 9. Czeczotka tundrowa
 10. Czernica
 11. Czyż
 12. Drozd śpiewak
 13. Dzięcioł czarny
 14. Dzięcioł duży
 15. Dzięcioł średni
 16. Dzwoniec
 17. Gawron
 18. Gągoł
 19. Gęgawa
 20. Gęś białoczelna
 21. Gęś zbożowa
 22. Gil
 23. Głowienka
 24. Grubodziób
 25. Grzywacz
 26. Jastrząb
 27. Kawka
 28. Kormoran
 29. Kos
 30. Kowalik
 31. Krogulec
 32. Kruk
 33. Krzyzówka
 34. Kwiczoł
 35. Łabędź krzykliwy
 36. Łabędź niemy
 37. Łęczak
 38. Łyska
 39. Mazurek
 40. Mewa siwa
 41. Modra
 42. Mysikrólik
 43. Myszołów zw.
 44. Pełzacz leśny
 45. Pliszka siwa
 46. Potrzos
 47. Pustułka
 48. Rudzik
 49. Sierpówka
 50. Skowronek polny
 51. Sosnówka
 52. Sójka
 53. Sroka
 54. Strzyżyk
 55. Szczygieł
 56. Szpak
 57. Śmieszka
 58. Świstunka leśna
 59. Tracz nurogęś
 60. Trznadel
 61. Uboga
 62. Wrona siwa
 63. Wróbel
 64. Zięba
 65. Zimorodek
 66. Żuraw
 67.  
 68.  
 

 

 1. Bąk
 2. Bekas kszyk
 3. Bernikla białolica
 4. Białorzytka (JANUSZ)
 5. Bielik
 6. Błotniak stawowy
 7. Bocian biały
 8. Bocian czarny
 9. Bogatka
 10. Borowy/lerka
 11. Brodziec samotny
 12. Brzęczka
 13. Cyranka (CEZARY)
 14. Cyraneczka
 15. Czajka
 16. Czapla biała (CEZARY)
 17. Czapla siwa
 18. Czarnogłówka
 19. Czeczotka
 20. Czernica
 21. Czyż
 22. Drozd śpiewak
 23. Dymówka
 24. Dzięcioł czarny
 25. Dzięcioł duży
 26. Dzięcioł sredni
 27. Dzwoniec
 28. Gawron
 29. Gągoł
 30. Gęgawa
 31. Gęś białoczelna
 32. Gęś zbożowa
 33. Gil
 34. Głowienka
 35. Grubodziób
 36. Grzywacz
 37. Jastrząb
 38. Kania ruda (CEZARY)
 39. Kapturka
 40. Kawka
 41. Kopciuszek
 42. Kormoran
 43. Kos
 44. Kowalik
 45. Kulczyk
 46. Kukułka
 47. Krakwa
 48. Krętogłów
 49. Krogulec
 50. Kropiatka (głos) (CEZARY)
 51. Kruk
 52. Krzyżówka
 53. Kulczyk
 54. Kwiczoł
 55. Kwokacz
 56. Łabędź krzykliwy
 57. Łabędź niemy
 58. Łęczak
 59. Łyska
 60. Makolągwa
 61. Mandarynka
 62. Mazurek
 63. Mewa siwa
 64. Modra
 65. Mysikrólik
 66. Myszołów zw.
 67. Oknówka
 68. Orlik krzykliwy
 69. Paszkot
 70. Pełzacz leśny
 71. Perkoz dwuczuby
 72. Perkozek
 73. Piecuszek
 74. Pierwiosnek
 75. Pleszka
 76. Pliszka siwa
 77. Płaskonos (CEZARY)
 78. Pokląskwa
 79. Pokrzewka ogrodowa
 80. Potrzos
 81. Pustułka
 82. Rokitniczka
 83. Rudzik
 84. Rybitwa rzeczna (JANUSZ)
 85. Rycyk
 86. Sierpówka
 87. Sieweczka rzeczna
 88. Sieweczka obrożna (JANUSZ)
 89. Siniak
 90. Skowronek polny
 91. Słonka
 92. Sosnówka
 93. Sójka
 94. Sroka
 95. Strzyżyk
 96. Szczygieł
 97. Szpak
 98. Śmieszka
 99. Świerszczak
 100. Świstun
 101. Świstunka leśna
 102. Tracz nurogęś
 103. Trzciniak
 104. Trzmielojad
 105. Trznadel
 106. Uboga
 107. Wodnik
 108. Wrona siwa
 109. Wróbel
 110. Zięba
 111. Zimorodek
 112. Żuraw =113 gatunki
 
 1. Bekas kszyk
 2. Błotniak staw.
 3. Bocian biały
 4. Brzegówka
 5. Brzęczka
 6. Cierniówka
 7. Czajka
 8. Czapla siwa (CEZ)
 9. Czapla biała (CEZ)
 10. Dymówka
 11. Drozd śpiewak
 12. Dzwoniec
 13. Gajówka
 14. Gawron
 15. Gąsiorek
 16. Grzywacz
 17. Jerzyk
 18. Kawka
 19. Kos
 20. Kukułka
 21. Kulczyk
 22. Krętogłów
 23. Kruk
 24. Krwawodziób
 25. Krzyżówka
 26. Kwokacz
 27. Łabędź niemy
 28. Łęczak
 29. Mazurek
 30. Oknówka
 31. Orlik krzykl.
 32. Pliszka siwa
 33. Pliszka żółta
 34. Podróżniczek (CEZ)
 35. Pokląskwa (CEZ)
 36. Pustułka
 37. Rokitniczka
 38. Rybitwa Czarna
 39. Siew. rzeczna
 40. Sroka
 41. Szczygieł
 42. Szpak
 43. Śmieszka
 44. Trzciniak
 45. Trzmielojad
 46. Trznadel
 47. Wilga (CEZARY)
 48. Wodnik
 49. Wrona siwa
 50. Wróbel
 51. Zielonka (CEZ)
 52. Zięba
 53. Żuraw
 
 1. Bekas kszyk
 2. Białorzytka
 3. Błotniak staw.
 4. Bocian biały
 5. Bogatka
 6. Brzegówka
 7. Brzęczka
 8. Cierniówka
 9. Czajka
 10. Czapla siwa
 11. Czapla biała
 12. Dymówka
 13. Drozd śpiewak
 14. Dzwoniec
 15. Gajówka
 16. Gawron
 17. Gąsiorek
 18. Grzywacz
 19. Jerzyk
 20. Kawka
 21. Kos
 22. Kukułka
 23. Kulczyk
 24. Krętogłów
 25. krogulec
 26. Kruk
 27. Krwawodziób
 28. Krzyżówka
 29. Kwokacz
 30. Łabędź niemy
 31. Łęczak
 32. Mazurek
 33. Oknówka
 34. Orlik krzykl.
 35. Pliszka siwa
 36. Pliszka żółta
 37. Podróżniczek
 38. Pokląskwa
 39. Pustułka
 40. Rokitniczka
 41. Rybitwa Czarna
 42. Siew. rzeczna
 43. Sroka
 44. Szczygieł
 45. Szpak
 46. Śmieszka
 47. Trzciniak
 48. Trzmielojad
 49. Trznadel
 50. Wilga
 51. Wodnik
 52. Wrona siwa
 53. Wróbel
 54. Zielonka
 55. Zięba
 56. Żuraw 
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
 1. Brak danych
 1. Brak danych
 1. Brak danych
 1. Brak danych
 1. Brak danych
 1. Brak danych